Banner Mobilier Magazin BIG Mag

35 DE DOSARE PENTRU AJUTOR SOCIAL

Anul acesta, la Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj au fost depuse 35 de dosare privind  acordarea ajutorului social familiilor şi persoanelor singure, locuitori ai municipiului Lugoj sau ai localităţilor aparţinătoare – satele Măguri şi Tapia, precum şi pentru ajutorarea celor fără locuinţă sau care trăiesc în adăposturi improvizate. Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului. Dintre persoanele asistate social din Lugoj, 19 sunt apte pentru a presta muncă în folosul comunității. Au dreptul la ajutor social familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă. Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. Astfel, nivelul venitului minim garantat este stabilit după cum urmează: 125 de lei pentru persoana singură, 225 de lei pentru familia alcătuită din două persoane, 313 lei pentru familiile de trei persoane, 390 de lei pentru familiile cu patru persoane și 462 de lei pentru familiile de cinci persoane. Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci, ajutorul social se măreşte cu 31 lei. La un interval de 3 luni, se efectuează anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social.

leave a reply