Banner Mobilier Magazin BIG Mag

Noul contract-cadru în domeniul sănătăţii a intrat duminică în vigoare

Noul contract-cadru în domeniul sănătăţii prevede că, începând de la 1 iulie, asiguraţii vor putea obţine medicamentele compensate sau gratuite de la oricare farmacie din ţară, aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi nu ca în prezent, când farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări ca şi medicul prescriptor.

În mod similar, investigaţiile paraclinice, recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vor putea fi efectuate la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent de casa de asigurări cu care acesta se află în relaţii contractuale.

În pachetul de servicii medicale de bază se introduc noi servicii, ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj sau a fişei sintetice pentru copilul cu handicap.

De asemenea, medicii care au obţinut competenţă pentru îngrijiri paliative şi care lucrează exclusiv în această activitate vor putea încheia contracte cu casele de asigurări pentru a acorda astfel de servicii în ambulatoriu.

Îngrijirile paliative îmbunătăţesc calitatea vieţii pacienţilor şi a familiilor care se confruntă cu probleme asociate bolilor ce pun viaţa în pericol.

Nu în ultimul rând, asiguraţii vor putea transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

leave a reply