Banner Mobilier Magazin BIG Mag

Au stabilit criteriile de atribuire a locuințelor pentru tineri la Lugoj

În ședința de consiliu ordinară pe luna ianuarie s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj.

Primul criteriu de acces este ca titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani, la data depuneri cererii și să poată primi repartiție pentru locuință, în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia (soț/soție, copii și sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia) trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ – teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Lugoj.

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj sunt: situația locativă actuală, starea civilă actuală, starea de sănătate actuală, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii și/sau pregătire profesională, situații locative sau sociale deosebite (dacă provine din case de ocrotire socială, tineri care au adoptat sau adoptă copii sau au fost evacuați din case naționalizate) și venitul mediu net lunar pe membru de familie. Situația locativă actuală: chiriaș în spațiul din fondul locativ actual – 10p., tolerat în spațiu – 7p.
Suprafața în mp/locatar: 15-18 mp – 5p., 12-15 mp. – 7 p., 8-12 mp. – 9p., mai mica de 8 mp. – 10 p. Număr de persoane în întreținere: un copil – 2puncte, doi copii – 3p., trei copii – 4p., patru copii – 5p.etc.; alte persoane în întreținere, indiferent de număr – 2p.

Nivelul de studii și/sau pregătire profesională: fără studii și fără pregătire profesională – 5p., cu școală general, fără pregătire profesională – 8p., cu studii medii, fără pregătire profesională – 10p., cu pregătire profesională – 13p., cu studii superioare – 15p. Situații locative sau sociale deosebite: tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15p., tineri care au adoptat sau adoptă un copil – 10p., tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte. Starea de sănătate actuală – 2p. Starea civilă actuală: căsătorit – 10p., necăsătorit – 8p. Vechimea cererii de solicitare: un an – 1p. 1-2 ani – 3p., 2-3 ani 6p., 3-4 ani 9 p., pentru fiecare an peste patru ani – 4p.

Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Lugoj. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate. Solicitanții care nu au primit locuințe, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită. Lista de priorități se stabilește anual.

În caz de egalitate, diferența o face starea spațiului locativ la momentul depunerii cererii, apoi vechimea cererii și, dacă egalitatea persistă, criteriile de protecție social: starea civilă și cea de sănătate.

sursa: redesteptarea.ro

leave a reply