Banner Mobilier Magazin BIG Mag

Proiect MAI: Bani în plus pentru poliţişti pentru orele suplimentare

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice ordinul care stabileşte plata orelor suplimentare pentru poliţiştii care desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. Aceştia vor putea fi plătiţi în limita a 180 de ore suplimentare anual şi cu încadrarea în sumele alocate pentru plata acestei munci.

MAI anunţă că regula de bază va rămââne în continuare compensarea prin zile libere, orele suplimentare urmând a fi plătite doar acolo unde liberele nu sunt posibile din cauza lipsei de personal.

Potrivit MAI, măsura plăţii orelor suplimentare a fost luată, cu caracter de excepţie, numai pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile în care pentru restul personalului bugetar orele suplimentare se compensează numai cu timp liber corespunzător.

Proiectul de ordin supus dezbaterii publice reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de poliţişti, precum şi activităţile desfăşurate de aceştia.

Şefii unităţilor care au calitatea de ordonatori de credite analizează la începutul fiecărei luni situaţia orelor suplimentare în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise MAI în termen de 10 de zile calendaristice.

sursa: romaniatv.net

leave a reply