Banner Mobilier Magazin BIG Mag

ÎNCEPE SIMULAREA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, între 5 – 7 martie, la nivel naţional, simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt aşteptaţi să participe cei aproape 180.000 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar 2017-2018. Conform calendarului simulării pe 5 martie va avea loc proba la Limba şi literatura română, 6 martie – Matematică şi 7 martie – Limba şi literatura maternă. Comunicarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 16 martie. Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Notele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi. În acelaşi timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

leave a reply